Tiandy ủy quyền cho công ty Minh Tín phân phối tại thị trường Việt Nam

[giaban]1,600,000[/giaban]
[giacu][/giacu]


[hot][/hot][masp]SFP-1.25G[/masp] 
[mota]Mô-đun Quang SFP 1.25G

Single Mode, Single Fiber, 1.25G, LC Port, 1310/1550, 20km
Sử dụng Sợi quang đơn mode, dùng 1 sợi ,
Băng thông 1.25 Gigabit, giao tiếp cồng quang LC,
Bước sóng truyền/nhận 1330/1550, khoảng cách 20km

[/mota] 

[chitiet]Mô-đun Quang SFP 1.25G

Single Mode, Single Fiber, 1.25G, LC Port, 1310/1550, 20km
Sử dụng Sợi quang đơn mode, dùng 1 sợi ,
Băng thông 1.25 Gigabit, giao tiếp cồng quang LC,
Bước sóng truyền/nhận 1330/1550, khoảng cách 20km

[/chitiet]Bạn Đã Xem

ĐỐI TÁC CỦA TIANDY VIỆT NAM